: +30 (6976292001)

elbgenfifrdeitrorusressv
Δεκεμβρίου 03, 2016

Skiathos Panorama1

 

 Η πόλη της Σκιάθου
Η πόλη της Σκιάθου είναι ο μοναδικός οικισμός του νησιού. Είναι κτισμένη στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού σε έναν απάνεμο κόλπο που χωρίζει σε δύο μέρη το νησί Μπούρτζι.
Είναι σχετικά νέος οικισμός, χτισμένος το 1829-1830 στη θέση της αρχαίας πόλης, πάνω σε δύο λόφους που κείτονται στην άκρη της θάλασσας. Τον αρχαίο οικισμό είχαν ιδρύσει το 800 π.Χ.
Το μεγάλο φυσικό λιμάνι της σημερινής πόλης, ιδανικό από την άποψη του νότιου προσανατολισμού και του σχήματός του, υπήρξε ρυθμιστικό στοιχείο της ζωής του νησίου τόσο κατά τα παλιότερα όσο και κατά τα νεότερα χρόνια.
Στη σύγχρονη Σκιάθο, τα σπίτια είναι απλά και μικρά, ως επί το πλείστον διόροφα, αμφιθεατρικά, κτισμένα το ένα πλάϊ στο άλλο και οι δρόμοι στενοί χωρίς να έχουν μια κανονική διάταξη εκτός από ελάχιστα σημεία της πόλης.

Skiathos Town
The city of Skiathos is the only built-up area of the island. It is built on the southeastern tip of the island in a windless bay which separates the island of Bourtzi in two.
It is a relatively new settlement, built in 1829 - 1830 on the site of the ancient city, on two hills situated at the edge of the sea. The ancient settlement was built in 800 BC.
The large natural port of the modern city is ideal in shape and in location. This has been a basic element in regulating the life on the island both in the old and in the modern times.
The large natural port of the modern city is ideal in shape and in location. This has been a basic element in regulating the life on the island both in the old and in the modern times.
In the modern city of Skiathos, the houses are small and simple, with two floors in their majority and built amphitheatrically one next to the other. The streets are narrow without any typical planning apart from few parts in the city.

Αρχιτεκτονική
Η σκιαθίτικη λαϊκή αρχιτεκτονική, η οποία σήμερα ολοένα και χάνεται, δεν έχει απόλυτα νησιώτικο χαρακτήρα: δημιουργεί μια σύνθετη εικόνα νησιώτικου και Πηλιορείτικου χωριού, με νεοκλασσικά στοιχεία. Βέβαια όλα αυτά τα στοιχεία φιλτράρονται μέσα από την ιδιοσυγκρασία, την προτίμηση και τις ανάγκες των κατοίκων.
Τα σπίτια είναι ως επί το πλείστον μικρά, χτισμένα το ένα κοντά στο άλλο, διώροφα και πέτρινα, ενώ το μόνο υλικό το οποίο χρησιμοποιείται για το βάψιμο των εξωτερικών τοίχων είναι ο ασβέστης. Συναντάμε κυρίως δύο μέρη σπιτιών: τα αγροτικά και τα αρχοντικά.
Στη σύγχρονη Σκιάθο, οι στενοί δρόμοι, οι περισσότεροι χαραγμένοι στην τύχη, είναι φτιαγμένοι από πέτρινες πλάκες. Στο κέντρο του δρόμου, τοποθετούνται κατακόρυφα μέσα στη γη σε σχήμα ψαροκόκκαλου τέτοιες πλάκες για να διευκολύνουν την απομάκρυνση των νερών της βροχής και για να είναι πιο στέρεη η κατασκευή τους.
Σε μέρη που οι δρόμοι είναι πολύ στενοί και τεθλασμένοι, οι γωνίες των σπιτιών είναι κομμένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διευκολύνεται η κίνηση σ' αυτούς.
Μικρές πλατείες σχηματίζονται σε διάφορα εσωτερικά σημεία της πόλης, είτε τυχαία, είτε για να τονιστεί κάτι (π.χ. εκκλησίες, βρύσες κ.λ.π.).

Architecture
The local traditional architecture of Skiathos, which is today continually disappearing, does not ok300have a strict island character. On the contrary, it is a combination of a village in Pelio and an island village, with neoclassical elements.
Certainly, all these elements are influenced by the mentality, the preferences and the needs of the local people.
The houses are small in their majority, built close to each other and with two floors. They are built of stone
while their external walls are whitewashed. There are mainly two types of houses, rural and manor - houses.
architect1In the island of Skiathos nowdays, the narrow streets are mostly traced by chance, they are picturesque and made of stone slabs.
These slabs are placed vertically on the ground in herring-bone pattern to ease the flow of rainwater away and to make their structure more stable.n the places where the streets are very narrow and crooked, the corners of the houses
are cut in such a way so that walking through them is facilitated. There are small squares
in various spots inside the city, made either by chance or to emphasize something such as churches, fountains or other similar constructions.

Μπούρτζι
Το Μπούρτζι είναι μια μικρή χερσόνησος, η οποία χωρίζει στα δύο το λιμάνι της Σκιάθου και κατά το παρελθόν ήταν φρούριο. Το φρούριο ιδρύθηκε από τους αδελφούς Γκίζι, οι οποίοι κατέλαβαν τη Σκίαθο το 1207.
Ήταν περιτειχισμένο με επάλξεις και πολεμίστρες και δεξιά και αριστερά της πύλης είχε δύο στρογγυλούς πύργους. Το ύψος του τείχους όμως, είναι αδύνατον να προσδιοριστεί από τα σημερινά απομεινάρια του.
Ακόμα, στο φρούριο υπήρχε δεξαμενή και ένα εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, προστάτη των Ενετών, το οποίο πιθανότατα έχτισαν οι αδελφοί Γκίζι. Λόγω της εκκλησίας αυτής, το Μπούρτζι ονομαζόταν και "Καστέλλι του Αγίου Γεωργίου".
Το φρούριο καταστράφηκε το 1660 όταν κατάλαβε το νησί ο Ενετός ναύαρχος Φραγκίσκος Μοροζίνι.
Το 1823 μέσα από τις ερειπωμένες πολεμίστρες του οι κάτοικοι του νησιού, Σκιαθίτες και πρόσφυγες, κατάφεραν να απωθήσουν τον Τοπάλ-πασά.
Μετά την απελευθέρωση, στο Μπούρτζι λειτούργησε το πρώτο λοιμοκαθαρτήριο του νησιού, ενώ το 1906 στο κέντρο της χερσονήσου χτίστηκε δημοτικό σχολείο, δωρεά του Ανδρέα Συγγρού.
Στην είσοδό του βρίσκεται από το 1925 η προτομή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Σήμερα, το Μπούρτζι είναι πραγματικά ένας σπάνιος τόπος αναψυχής, κατάφυτο από πεύκα, πάντα δροσερό, με μαγευτική θέα. Από το παλιό φρούριο σώζονται λίγα υπολείμματα από τα τείχη,
καθώς επίσης διακρίνονται αριστερά και δεξιά του δρόμου που οδηγεί στην είσοδο του παλιού σχολείου, οι θέσεις που βρίσκονταν η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και η δεξαμενή του φρουρίου.
Το παλιό δημοτικό σχολείο έχει μεταμορφωθεί με πρωτοβουλία της σημερινής δημοτικής αρχής, σε πολιτιστικό κέντρο, με καλαίσθητες και λειτουργικές αίθουσες συνεδριάσεων και ένα ονειρικό πραγματικά θερινό θέατρο,
στο οποίο κάθε καλοκαίρι δίνονται επιτυχημένες θεατρικές παραστάσεις.
Ακόμα, μέσα στο Μπούρτζι λειτουργεί δημοτικό καφενείο, στο οποίο οργανώνονται ξεχωριστές βραδιές, που ταιρίαζουν με το ύφος και την ατμόσφαιρα της μικρής καταπράσινης χερσονήσου.

Bourtzi
Bourtzi is a small peninsula which separates the port of Skiathos in two. In the past it was a fort, which was established by the Gizi brothers who occupied Skiathos in 1207. It was surrounded by walls battlements and embrasures and on the left and right of the gate there were two round towers.
It is not possible to determine the height of the walls by the present ruins. Moreover, in the fort there was a tank and a small church called Agios Georgios, protector of the Venetians, probably built by the Gizi brothers. Because of that church, Bourtzi was also called "Kastelli tou Agiou Georgiou - Castle of St. George".
The fort was destroyed in 1660 when the admiral Fransesco Morozini occupied the island.
In 1823 though the ruined embrasures, the island inhabitans - both Skiathans and refugees - managed to repulse Topal - pasha. After the liberation, the first lazaret of the island operated in Bourtzi. In 1906 a primary school was built in the centre of the peninsula, donated by Andreas Syngros.
In the entrance of that school since 1925 there has been the bust of Alexandros Papadiamantis.
Nowadays, Bourtzi is really a rare recreation place. It is full of pine trees, always with fresh, cool air and with a magnificent view. There are few ruins of the old fort and we can see, on the left and right of the street leading to the entrance of the old school, the sites of the church of Agios Georgios and of the fort tank.
The old primary school has been converted into a picturesque cultural centre, with the initiative of the present municipal authorities. In it, there are practical conference rooms in good taste and a faboulous summer theatre which hosts successful theatrical and musical performances every summer.
Moreover, in Bourtzi there is a municipal cafe where special nights are held. These fit in with the ambience of the small, full of green peninsula.

Το σπίτι του Παπαδιαμάντη
Το σπίτι που γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στις 4 Μαρτίου του 1851 δεν υπάρχει σήμερα. Πουλήθηκε και οι αγοραστές του το κατεδάφισαν. Ο Παπαδιαμάντης μεγάλωσε και πέθανε στο καινούριο σπίτι που έχτισε ο πατέρας του το 1860, όπως αναφέρει η εντοιχισμένη επιγραφή σε έναν τοίχο του.
Αυτό το σπίτι βρίσκεται 100 περίπου μέτρα μέσα από την ανατολική παραλία της πόλης, σε ένα στενό δρόμο που είναι αδιέξοδος, θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι πάροδος της σημερινής οδού Παπαδιαμάντη.
Είναι δίπατο, με ανώγι και το κατώγι του. Το κατώγι του είναι ένας άβερτος χώρος με ένα πηγάδι στη μέση. Το ανώγι αποτελείται από τρία δωμάτια και μία στενόμακρη είσοδο που οδηγεί στα τρία δωμάτια.
Αριστερά, καθώς μπαίνουμε είναι το χειμωνιάτικο δωμάτιο με το ιστορικό τζάκι του. Εκεί πέρασε τις επιθανάτιες στιγμές του ο μεγάλος ένοικος του σπιτιού.
Πάνω στο τζάκι υπήρχαν δύο ραφάκια με τις κούπες και τα φλυτζάνια του σπιτιού.
Το μικρότερο προς τα δεξιά δωμάτιο ήταν στην αρχή παπαδικό. Εκεί ο παπάς Αδαμάντιος, ο πατέρας του Αλέξανδρου, είχε τα βιβλία και τα άμφιά του. Αργότερα, το πήρε ο Αλέξανδρος και το έκανε γραφείο και υπνοδωματιό του. Ήταν σωστό κελλί μοναστηριού με ένα παράθυρο, ένα χωνευτό ντουλαπάκι στον τοίχο και το στενό κρεβάτι του. Απέναντι ακριβώς από την είσοδο βρίσκεται η σάλα του σπιτιού με μοναδική πολυτέλεια ένα χρωματιστό ρόμβο στο ταβάνι.
Το σπίτι είναι ένα γενικά απλό, λιτό και απέριττο νησιώτικο σπίτι. Σήμερα η παλιά είσοδος του σπιτιού που ήταν προς τη Δυτική πλευρά είναι κλεισμένη πια. Η είσοδος του σπιτιού έχει μεταφερθεί στην Ανατολική πλευρά, όπου οι επισκέπτες ανεβαίνουν στο σπίτι-μουσείο από μια εξωτερική ξύλινη σκάλα.

Papadiamanti's House
The house where Alexandros Papadiamantis was born on 4th March 1851 does not exist today. It was sold and the new owners put it down.
Papadiamantis grew up and died in the new house his father built in 1860, as it is said on a built-in inscription on one of its walls. This house is located about 100 metres inland from the eastern coast of the city, in a narrow street which is a dead-end. It could be said that it is a sidestreet of the present Papadiamanti street.
The smallest room on the right was in the begining a priest's room where Adamantios, Alexandros' father, kept his books and his vestments. Later it belonged to Alexandros and he used it as a bedroom and a study. It was absolutely like a monastery cell with a window, a built-in cupboard and his narrow and small bed. Right opposite the entrance, there is the living-room of the house with a coloured diamond-shaped design on the ceiling as the only decoration.
The house is generally a simple, austere island house. Today the old entrance of the house which is on the western side is closed. The entrance side and the visitors enter the house - museum through external wooden stairs.

Κάστρο
Γύρω στα μέσα του 14ου αιώνα, λόγω των συνεχών πειρατικών επιδρομών, οι Σκιαθίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την αρχαία πόλη Σκίαθο και να ιδρύσουν την πόλη τους στο Κάστρο, μια χερσόνησο στο βόρειο τμήμα του νησιού, η οποία ήταν ένα φυσικό φρούριο.
Για να ενισχύσουν το φυσικό αυτό φρούριο, το έκλεισαν με τείχη διάσπαρτα με πολεμίστρες και κανόνια, τα οποία κυρίως προς την ξηρά, ήταν ισχυρότατα και πανύψηλα.
Η επικοινωνία του φρουρίου με την ξηρά γινόταν με μια ξύλινη κινητή γέφυρα, η οποία ένωνε την πύλη του φρουρίου με το απέναντι ύψωμα. Σε περίπτωση ανάγκης αυρόταν προς το εσωτερικό του Κάστρου, μη επιτρέποντας έτσι την είσοδο στους εχθρούς. Πάνω από την πύλη υπήρχε μια ταράτσα με την απαραίτητη ζεματίστρα.
Από την ίδρυσή του ως το 1453 το Κάστρο το εξουσίαζαν οι Βυζαντινοί, στη συνέχεια ως το 1538 οι Ενετοί και ως το 1821 οι Τούρκοι. Για ένα μικρό διάστημα γύρω στο 1660, το Κάστρο πέρασε και πάλι στα χέρια των Ενετών.
Όλα αυτά τα χρόνια η ζωή των κατοίκων του ήταν πολύ δύσκολη και μερικές φορές ακόμα και μαρτυρική, αφού εκτός από τις συνεχείς επιδρομές των πειρατών και επίδοξων κατακτητών, αντιμετώπιζαν και το πρόβλημα της έλλειψης χώρου στο εσωτερικό του φρουρίου. Έτσι, τα σπίτια ήταν μικρά και χτισμένα το ένα πολύ κοντά στο άλλο. Παρ' όλα αυτά όμως, στο Κάστρο υπήρχαν περισσότερα από είκοσι εκκλησάκια, ως και τζαμί χωρίς μιναρέ από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, καθώς και οι απαραίτητες δεξαμενές για νερό, ενώ το Νεκροταφείο βρισκόταν έξω από την πόλη.
Από τη στιγμή που εγκαταλείφθηκε το Κάστρο το 1830, με την ίδρυση του Ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους, αφέθηκε στην τύχη του. Έτσι, σήμερα σώζονται μόνο τέσσερις εκκλησίες, ένα τμήμα του τείχους με την πύλη, η θεαματική ταράτσα με τη ζεματίστρα, το μισοχαλασμένο τζαμί και κάποια ερείπια του τουρκικού διοικητηρίου. Ακόμα σώζονται δύο δεξαμενές και το κανόνι της Αναγκιάς.
Σίγουρα το Κάστρο αποτελεί την πιο αξιόλογη τοποθεσία της Σκιάθου, αφού συνδυάζει την άγρια μεγαλειώδη φυσική ομορφιά, με την ιστορία που αφηγούνται μελαγχολικά τα ερειπωμένα απομεινάρια, μάρτυρες άλλων εποχών.
Στο βορειότερο άκρο του νησιού, κάτω από την παλιά μεσαιωνική πόλη της Σκιάθου βρίσκεται μια πανέμορφη παραλία, που και αυτή ονομάζεται, Κάστρο. Ο συνδιασμός ενός μπάνιου στα πεντακάθαρα νερά της με μία επίσκεψη στην παλιά πόλη του Κάστρου, είναι σίγουρα μία από τις εμπειρίες που δεν πρέπει να παραλείψετε να ζήσετε κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Σκιάθο. Στο Κάστρο μπορείτε να φτάσετε πολύ εύκολα με κάποιο από τα πλοιάρια που ξεκινούν κάθε μέρα από το λιμάνι της Σκιάθου. Αν αποφασίσετε να προσεγγίσετε το Κάστρο με άλλο τρόπο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο δρόμος - χωματόδρομος - σταματάει πριν το Κάστρο. Την υπόλοιπη απόσταση θα πρέπει να τη διανύσετε με τα πόδια.

Castle
Around the middle of the 14th century, because of the continuous pirate raids, the people of Skiathos were forced to set up their city in Kastro, a peninsula on the northern part of the Island, which was a natural fortress. In order to strengthen this fortress they surrounded it with walls full of embrasures and cannons tumed to the land. These were very strong and tall.
Communication between the fortress and the land was done by means of a wooden mobile bridge, which joined the fortress gate with the hill that faced it. In case of emergency it was pulled towards the inside part of Kastro and as a result it did not allow enemies to enter. On top of the external gate there was a terrace with the essential "zematistra", (a skillet full of hot water to scald intruders).
From the time it was built until 1453, Kastro was under Byzantine rule. Later, until 1538 it was under Venetian rule and until 1821 it was under Turkish rule. For a small period around 1660, Kastro went again under Venetian rule. Throughout these years the life of the people was very difficult and at times even hellish since apart from the continuous pirate raids and the aspiring conquerors, the people had to face the problem of limited space in the inside of the castle fortress.
Therefore, the houses were small and built very close to each other. Despite this, in Kastro there were more than twenty churches, a mosque without a minaret from the time of the Turkish accupation, and the required water tanks. The Cametary was located outside the city.
Ever since Kastro was abandoned, in 1830, and with the establishment of the independent Hellenic State, it was left on its own devices. As a result, nowadays only two churches have been saved (Gennisi tou Christou (Christ's Birth) and Agios Nikolaos). There is also the church of Panagia Preklas which is half ruined. We can see today a part of the wall with the gate, the marvellous terrace with the "zematistra", the half-ruined mosque and some ruins of the Turkish headquarters.
There are also two tanks and the cannon of Anagia which have been saved.
Definitely Kastro is the most important site of Skiathos, since it combines the wild and imposing natural beauty with history. Together they narrate other times in a melancholy way, through the ruins.
This lovely beach is situated on the northern tip of the island, under the old medieval city of Skiathos. The combination of a swim in the bluish transparent waters and a visit to the old city of Kastro is a unique experience you must not miss while you are in Skiathos. You can reach Kastro very easily on one of the boats running daily from Skiathos to Kastro. If you decide to get to Kastro by road, bear in mind that the combination of road an dirt - road stops at an hour's walking distance from Kastro. If you are willing to do an hour's walk, it is a worthwile experience.

Ναυτιλία
Η ενασχόληση των Σκιαθιτών με τη ναυτιλία ξεκινά από τα βάθη των αιώνων και εξελίσσεται αδιατάρακτα μέχρι και σήμερα.
Στις αρχές του 18ου αιώνα, οι Σκιαθίτες απαλλάχτηκαν από τους τουρκικούς περιορισμούς και άρχισαν να ναυπηγούν δικά τους καράβια στον όρμο της Κεχριάς και να κάνουν εμπόριο και μεταφορές στα κοντινά μέρη.
Από το 1774 και μετά άρχισαν να ταξιδεύουν στην Αίγυπτο και τη Μαύρη θάλασσα.
Ήδη από το 18ο αιώνα λειτουργούσαν καλοί ταρσανάδες με άξιους καραβομαραγκούς, οι αποίοι είχαν τις εγκαταστάσεις τους στον Αη-Γιώργη κοντά στη λίμνη. Το 1804, σύμφωνα με τη Στατιστική του Αδαμάντιου Κοραή, η Σκιάθος είχε 12 πλοία με 144 ναύτες και 48 κανόνια.
Ήδη από την περίοδο δράσης του Σταθά και του Νικοτσάρα, ο σκιαθίτικος στόλος ήταν καλά εξοπλισμένος και αυτά τα καράβια, χρησιμοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης σε πολλές επιχειρήσεις.
Σήμερα λειτουργεί ναυτικό μουσείο στο πολιτιστικό κέντρο Μπούρτζι όπου παρουσιάζεται εκτενώς η ναυπηγική και ναυτική παράδοση που χαρακτηρίζει το Νησί της Σκιάθου μέσα στους αιώνες

Navigation
The involvelment of the people of Skiathos with navigation began far in the past, developed undisturbed during the Turkish occupation and has been going on unstoppingly until today. In the beginning of the 18th century, the people of Skiathos were released from the Turkish restrictions and started building their own ships in the bay of Kehria, doing business and transporting goods to nearby places.
After 1774 they started travelling to Egypt and to the Black Sea.
In the 18th century very good shipyards existed with competent craftsmen, based in Ai-Giorgis near the lake. In 1804, according to the "Statistics" by Adamantios Korais, Skiathos had 12 ships with 144 sailors and 48 cannons.
Ever since Stathas and Nikotsaras were in action, the fleet of Skiathos was well-equipped and these ships were used throughout the Greek Revolution in Skiathos flourished from 1870 to 1895.
Nowadays is established a Skiathos Maritime and Cultural Museum in cultural center Bourtzi, where you can see and be informed about the shipbuilding and the naval tradition of Skiathos through the centuries.

Λαλάρια
Στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού βρίσκεται η παραλία "Λαλάρια", μία από της ομορφότερες της Ελλάδας. Ο βοριάς πέφτει με μανία πάνω στους απόκρημνους ολόλευκους βράχους, που ορθώνονται επιβλητικοί πάνω από τη θάλασσα και δημιουργεί, εκατομμύρια χρόνια τώρα, τα ολοστρόγγυλα, λευκά βότσαλα τα "λαλάρια" τα οποία καλύπτουν όλη την παραλία. Η πασίγνωστη
"Τρύπια Πέτρα" στέκει φρουρός στην άκρη της παραλίας. Η άγρια ομορφία του τοπίου και η πραγματικά πεντακάθαρη θάλασσα πραγματικά θα σας μαγέψουν. Στα "Λαλάρια" μ
πορείτε να φτάσετε μόνο από τη θάλασσα και μόνο όταν επικρατεί νηνεμία. Από το λιμάνι της Σκιάθου ξεκινούν καθημερινά, όταν ο καιρός το επιτρέπει, βάρκες για τα "Λαλάρια". Σίγουρα ένα μπάνιο εκεί είναι μια μοναδική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.

Lalaria
Lalaria is one of the nicest and most picturesque beaches of Greece and it is situated on the northeastern tip of the island. The northern winds fall with rage on the steep purely white cliffs, towering impressively over the sea. There winds have been creating for millions of years the round, white pebbles called "lalaria" which cover the whole beach.

Μπανάνα
Ο όρμος αυτός λεγόταν όρμος Κρασσά, αλλά πήρε αυτό το όνομα από την πλαζ γυμνιστών που λειτουργούσε παλιότερα εκεί. Τα πεύκα και εδώ συμπληρώνουν το πανέμορφο τοπίο με μοναδικό τρόπο και η θάλασσα λάμπει ολοκάθαρη κάτω από το δυνατό ήλιο. Αν αποφασίσετε να πάτε εκεί με λεωφορείο θα χρειαστεί να περπατήσετε λίγο από την πλησιέστερη στάση. Η παραλία μαζεύει πολλούς νέους, αφού προσφέρει δυνατότητα να ασχοληθεί κανείς με όλα τα σπορ και έχει ταβέρνες και καφετέριες με πολύ κέφι και ζωντάνια.

Banana
This bay was originally called Krassa, but later it was named Banana after the nudist beach which used to be there. The pine trees here complete the beautiful landscape in a unique way and the sea shines brilliantly under the blazing sun. If you decide to go to Banana by bus, be prepared to walk for a while from the nearest bus stop. The beach is a meeting place for many young people since it offers water sports facilities, tavernas and cafeterias full of life and action.

Κουκουναριές
Η γνωστότερη παραλία της Σκιάθου και μία από τις γνωστότερες παραλίες της Ευρώπης. Είναι γνωστή και με το όνομα "Χρυσή Άμμος", αφού η άμμος της είναι πολύ λεπτή και λάμπει ολόχρυση κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Εκτός από τα καταγάλανα, πεντακάθαρα νερά της, η παραλία αυτή προσφέρει μοναδική ευκαιρία για ξεκούραση και απόλαυση, αφού το πασίγνωστο δάσος των Κουκουναριών σταματάει λίγα μέτρα από τη θάλασσα. Το δάσος - καθώς και η λιμνοθάλασσα Στροφυλιά που βρίσκεται μέσα σ' αυτό - αποτελεί ένα σπάνιο υδροβιότοπο, ο οποίος είναι σήμερα περιοχή προστατευόμενη από το Δήμο Σκιάθου στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Στις Κουκουναριές βρίσκονται πλήθος ξενοδοχείων, ξενώνων, κάμπινγκ όπως και πολλές ταβέρνες, εστιατόρια, μπαρ, ουζερί, καφετέριες. Εκεί σας δίνεται η δυνατότητα να σχοληθείτε με όποιο θαλάσσιο σπορ θέλετε, ακόμα να νοικιάσετε σκάφος ή να παίξετε τένις σε κάποιο από τα κοντινά ξενοδοχεία που έχουν γήπεδο. Η παραλία των Κουκουναριών βρίσκεται στο Νοτιοδυτικό άκρο της Σκιάθου και εκτός από όλα τα προηγούμενα προσφέρει ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα το οποίο δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε.

Koukounaries
This is most famous beach of Skiathos and one of the most widely - known beaches in Europe. It is known as "Chrisi Ammos - Golden Sand" since the sand there is extremely fine and shines under the summer sun. This beach offers the visitors its deep-blue, crystal-clear waters and a unique chance for a rest since the forest of Koukounaries reaches down to the sea. In this forest, there is the lagoon of Strofylia which together with the forest of Koukounaries are a rate aquatic natural reverse. this is protected under the supervision of the Municipality of Skiathos. There is a large variety of hotels, hostels, camping sites, tavernas, restaurants, bars, "ouzeri", and cafes in Koukounaries. You are also able to do the water sports of your choice, or even rent a boat or play tennis in onr of the nearby hotels. The beach of Koukounaries is situated on the southwestern tip of Skiathos. Apart from all the above, the sunset is spectacular there and it is something worth experiencing.

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η Σκιάθος έχει να προσφέρει πολύ περισσότερα εκτός από ξένοιαστα καλοκαίρια, ήλιο, υπέροχες αμμουδιές και πεντακάθαρη θάλασσα.
Είναι το μόνο νησί του Βόρειου Αιγαίου και πιθανόν όλη της Ελλάδας, που διαθέτει:
25 πεζοπορικές διαδρομές, συνολικού μήκους 197 χμ.
καθαρισμένα μονοπάτια
με καλή σήμανση
εύκολες μέχρι μέτριας δυσκολίας διαδρομές
πορείες διάρκειας 1 μέχρι 6 ώρες
μέσα σε παρθένο φυσικό περιβάλλον
με σημεία φανταστικής πανοραμικής θέας
με ειδυλλιακά σημεία ξεκούρασης και πικνίκ
δίνοντάς σας την ευκαιρία να γνωρίσετε τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους του νησιού.
Παράλληλες διαδρομές για Mountain Biking ( Ποδήλατο )
Ή αν προτιμάτε, μπορείτε να κάνετε κράτηση για ένα φωτογραφικό σαφάρι με τζιπ, για υπέροχες φωτογραφίες τοπίου στη μοναδική φύση του νησιού.

Απολαύστε τους ιδανικούς για πεζοπορία μήνες Απρίλιο, Μάϊο και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας, την καταπράσινη Σκιάθο, σε ένα φυσικό περιβάλλον γεμάτο λουλούδια και βότανα, που θα σας μεθύσουν με τις ευωδιές τους. Πεζοπόροι, η Σκιάθος σας περιμένει!

Wandering in the Aegean Paradise
We are offering more than summer, sun, beaches and the sea! Of all the islands in the Northern Aegean Sea , only Skiathos offers:
25 well marked wandering paths....complete 197Km !
from easy to slightly difficult
from 1 to 6 hours wandering time
through fascinating nature, with wonderful panoramic views and romantic picnic spots.
past historic sites of Skiathos island
guided wandering
New in Skiathos...Geocaching ( look by www.geocaching.com ) and routes for Mountainbiking !Wanderers, obtain the "Papadiamantis Wanderer's Medal"! Each wande
ring trail has a special wandering code, which you can make a note of . Whoever can show evidence of 12 wanderings trails, receive a gift
and a certificate from the Community of Skiathos. Whoever can show evidence of all 24 wanderings trails, will in addition, also receive a certifikate and the " Papadiamantis Wanderer's Medal "
For this purpose a special book is at your disposal: Island- and Wandering Guide with a Map of Skiathos.
Herein all wandering paths are marked and described in detail. Available in all bookshops, hotels and room rentals etc. on Skiathos.
Furthermore experienced guides are available with whom you can arrange guided wandering events. You can also book a Jeep-Photo-Safari, for breathtaking landscape photos in a unique and magnificent nature.
Experience the wandering months of April, May and October on one of the greenest and most beautiful islands of Greece amidst n
Wanderers! On to Skiathos! In plane for future : National and international wanderingdays of people on Skiathos and contest's for Mountainbiking !ature abundant with flowers and herbs which will enrapture you with their fragrance. Few hotels and apartment rentals makes special prises for wanderers.

Excursions
Daily there are excursions by boats that start from the old port of Skiathos with various destinations:
Tsougria island: the wonderful small island opposite the port of Skiathos with pin trees and blue, clear water. The distance is 3 miles.
Lalaria & Kastro: Lalaria beach with the rock formation in its left corner is the main characteristic of this beach. Kastro, the medieval, fortified village with the preserved churches and many ruins.
The round of the island: if we go around the island we will see all the beaches with the blue water. The nice view never stop and you can feel pleasure and admiration.
Skopelos & Alonnisos & Sea Park: visit the other two wonderful islands of Sporades and the sea park which have an unique identity with their natural, morphological and geographic characteristics.

ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (1100π.χ.)
Σύμφωνα με όσα γράφονται στην "Περιήγησιν" το νησί κατά τους προϊστορικούς χρόνους,κατοικήθηκε από τους Πελασγούς, λαό προελληνικό που κατέβηκε από την Θράκη. Δεν αποκλείται όμως πριν την εγκατάσταση των Πελασγών στη Σκιάθο το νησί να είχε κατοικηθεί από Κάρες που όπως μας λέει ο Θουκιδίδης,σε πολλά ελληνικά νησιά στα παλιά εκείνα χρόνια ήρθαν και εγκαταστάθηκαν.
Αλλά πολύ πιθανόν φαίνεται ότι το νήσι κατοικήθηκε και από άλλους λαούς μετά την εγκατάσταση των Πελασγών. Πιθανότατα να είχα έρθει Κρήτες που γνωρίζουμε ότι είχαν καταλάβει την γειτονική Πεπάρηθο (σημερινή Σκόπελος).
Στην υπόθεση αυτή συνηγορεί και το γεγονός ότι ένα από τα λατρευτικά ονόματα το θεού Διόνυσου ο οποίος λατρεύοταν στα νησιά που κατέλαβαν οι Κρήτες ήταν το "Σκιάνθιος", επίθετο που μοιάζει με το όνομα του νησιού.
Αλλά πολύ πιθανόν φαίνεται ότι το νήσι κατοικήθηκε και από άλλους λαούς μετά την εγκατάσταση των Πελασγών. Πιθανότατα να είχα έρθει Κρήτες που γνωρίζουμε ότι είχαν καταλάβει την γειτονική Πεπάρηθο (σημερινή Σκόπελος).
Στην υπόθεση αυτή συνηγορεί και το γεγονός ότι ένα από τα λατρευτικά ονόματα το θεού Διόνυσου ο οποίος λατρεύοταν στα νησιά που κατέλαβαν οι Κρήτες ήταν το "Σκιάνθιος", επίθετο που μοιάζει με το όνομα του νησιού.
Τα τελευταία 5 χρόνια στην περιοχή του Ξανέμου στην θέση Κεφάλα, το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πραγματοποιεί ανασκαφές εργασίες.

Prehistoric times (1100 B.C.)
Our earliest information about the history of Skiathos comes from the "Travels"of an anonymous writer, previously thought to have been the geographer Skymnos of Chios. According to the writer of "Travels" then, the island was inhabited in prehistoric times by the Pelasgians, a pre-hellenic tribe which came down from Thrace.
It is possible, though, that before the Pelasgian settlement in Skiathos, the island may have been inhabited by Careans who, as the historian Thucydides tells us, settled in many Greek islands during those times.
However, it is likely that the island was inhabited by other people too, after the Pelasgian settlement.
Amongst these, for instance, there may have been Cretans who, we know, had occupied neighbouring Peparithos (or Skopelos, as it is called today).
This hypothesis is supported by the fact that one of the names by which the god Dionysos was called in the islands occupied by the Cretans was "Skiathos" an adjective which bears a very close resemblance to the name of the island. Finally, it is also probable that Thessalians, of the Mycenean age, had settled on Skiathos.

ΑΡΧΑΪΚΑ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (1100-338 π.χ.)
Έπειτα από τους παλιούς αυτούς κατοίκους, τη Σκιάθο κατοίκησαν Χαλκιδείς.
Οι Χαλκιδείς ήταν Ίωνες που ήρθαν στη Σκιάθο την περίοδο της αποικιακής τους δραστηριότητας που αρχίζει από τον Η' αιώνα και μετά.
Φαίνεται ότι έφτασαν στο νησί τον Ζ' ή ΣΤ' αιώνα σε κάποια από τις πορείες τους για να ιδρύσουν αποικίες στη Χαλκιδική.
Έκτισαν την πόλη τους στα νοτιοανατολικά του λιμανιού πάνω στο ύψωμα, ώστε να κυριαρχεί σ' ολόκληρο το μεγάλο όρμο και το εσωτερικό διπλό λιμάνι.
Η πόλη ήταν περιτειχισμένη με τείχος από τετράγωνους μαρμάρινους λίθους, μεγάλους και ακατέργαστους και επικοινωνούσε με την ενδοχώρα και το λιμάνι με δύο πύλες.
Η πόλη αυτή έζησε σ' όλη τη διάρκεια των κλασικών, ελληνιστικών και βυζαντινών χρόνων μέχρι την εποχή που δημιουργήθηκε η μεσαιωνική πόλη, το Κάστρο, στο βόρειο τμήμα του νησιού.
Η Σκιάθος παρουσιάζεται πάλι στο ιστορικό προσκήνιο την περίοδο των Περσικών Πολέμων όπως μας λέει ο Ηρόδοτος, το 480 π.χ., όταν ο περσικός στόλος κατέβαινε από τη Θεσσαλονίκη, οι Έλληνες που τον περίμεναν στο Αρτεμίσιο της Εύβοιας ειδοποιήθηκαν με πυρσούς από τη Σκιάθο.
Φαίνεται λοιπόν ότι η Σκιάθος την περίοδο αυτή βοήθησε τους Έλληνες και ίσως να ήταν από τις λίγες πόλεις που δε "εμήδισαν" .
Όταν το 478/7 π.χ. συστήθηκε η Α'Αθηναϊκή Συμμαχία, η γνωστή ως συμμαχία της Δήλου, η Σκιάθος ακολούθησε τους Αθηναίους.
Για την καταβολή του φόρου, οι Αθηναίοι χώρισαν τις συμμαχικές πόλεις σε περιοχές και όπως διαπιστώνεται από τους " φορολογικούς καταλόγους" που σώζονται σε αττικές επιγραφές, η Σκιάθος συμπεριλαμβανόταν στη Θρακική περιοχή ή στον "από Θράκης φόρον" και πλήρωνε χίλιες δραχμές το χρόνο, ποσό πολύ μικρό, που φανερώνει ότι η Σκιάθος ήταν φτωχή τα χρόνια εκείνα.
Την περίοδο αυτή της Αθηναϊκής συμμαχίας η Σκιάθος όπως και οι άλλες πόλεις της,συμμαχίας είχε αυτονομία και δημοκρατική διοίκηση.
Είχε δηλαδή Βουλή, εκκλησία του δήμου και επώνυμο άρχοντα.
Αλλά όπως είναι γνωστό, τελικά,η συμμαχία εξελίχτηκε σε ηγεμονία και κυριαρχία των Αθηναίων σε βάρος των συμμάχων .
Με το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου το 404 π.χ., την ήττα των Αθηναίων και την επικράτηση των Σπαρτιατών, η Σκιάθος ήρθε στα χέρια της Σπάρτης και το πολίτευμα της έγινε ολιγαρχικό.
Το 386 π.χ. με την Ανταλκίδειο ή Βασίλειο ειρήνη, σύμφωνα με την οποία όλα τα νησιά εκτός τη Λήμνο, Ίμβρο και Σκύρο στα οποία οι Αθηναίοι είχαν στείλει κληρούχους, απόκτησαν την αυτονομία τους, κηρύχτηκε και η Σκιάθος επίσημα ανεξάρτητη.
Οι Σπαρτιάτες όμως παραβίασαν τις διατάξεις της ειρήνης και σύντομα κατέλαβαν πάλι τη Σκιάθο μαζί με άλλα νησιά, όπου τοποθέτησαν στρατιωτική φρουρά και επέβαλαν βαριά φορολογία.
Το 378/7 π.χ. όταν η Αθήνα συστήνει την Β' Αθηναϊκή συμμαχία, μια πραγματικά αμυντική συμμαχία αυτή τη φορά, με σκοπό ν' αντικρούσει τις επεκτατικές διαθέσεις των Σπαρτιατών,η Σκιάθος τάχτηκε και πάλι μαζί της.
Στη Β' αυτή Αθηναϊκή ηγεμονία με τους δημοκρατικούς θεσμούς και την αυτονομία, η Σκιάθος παρέμεινε περίπου 40 χρόνια.
Και φαίνεται ότι στο διάστημα αυτό η οικονομική κατάστασή της βελτιώθηκε τόσο, ώστε στα μέσα περίπου του Δ' π.χ. αιώνα έκοψε χάλκινα νομίσματα με την παράσταση της κεφαλής του Ερμή από τη μία πλευρά και του κηρύκειου με τη λέξη CΚΙΑΘΙ από την άλλη.
Αργότερα το νησί χρησιμοποιήθηκε από τους Αθηναίους ως ναύσταθμος και βάση στις επιχειρήσεις τους κατά του Φιλίππου Β' της Μακεδονίας.
Το 338 π.χ. μετά τη μάχη της Χαιρώνειας, που ουσιαστικά έφερε το τέλος της ανεξαρτησίας στα κράτη της Ν. Ελλάδας και την επικράτηση των Μακεδόνων, η Σκιάθος περιήλθε στην κυριαρχία τους.

Early and Classical times (1100-338 B.C.)
After these ancient settlers, the islands were inhabited by the Chalcedeans. These were Ionians who came to Skiathos during the period of their colonizing activities from the 8th century on. They seem to have arrived on the island during the 7th or 6th century, on their way to found colonies in Chalcidice (Macedonia). They built their town on the southeastern side of the harbour, on a height, where it could command a view and control the large bay and the inner double harbour.
The town was encircled by a wall of square marble blocks, large and rough-hewn, and two gates assured communication with the hinterl and and the harbour. This town survived all through the Classical, Hellenistic and Byzantine periods, until the time when the medieval town, the Kastro (fortress) was built on the northern side of the island.
Skiathos reappears on the historical scene during the Persian wars. As the historian Herodotus tells us, in 480 B.C.,when the Persian fleet was sailing down from Thessaloniki, the Greeks awaiting it at Artemision in Euboea, were warned by lighted torches on Skiathos. It seems that, during this period, Skiathos helped the Greeks and was perhaps one of the few cities which did not go over to the Medes. When the 1st Athenian Alliance -known as the Delian Alliance was founded in 478/7, Skiathos took the side of the Athenians.
Allied towns were divided into regions for tax-collecting purposes and from the "taxation lists", still pre-served in attic inscriptions, we can see that Skiathos was included in the Thracian region and paid 1.000 drachmae a year - a very small sum, which indicates that Skiathos was poor at the time.
During the period of the Athenian Alliance, Skiathos had its own democratic and autonomous administration, as did the other allied cities.
That is, it had its own Boule (administrative/legislative council, its citizens' assembly ("ecclesia"), and an eponymous archon (member of the executive in office for a year,and whose name was used to designate that year).
In the end, however, the alliance developed into an hegemony with the Athenians exercising dominance over their allies and an authoritarian form of goverment.
At the end of the Peloponnesian war in 404 B.C., when the Athenians were defeated by the Spartans, Skiathos came under the rule of Sparta and her system of goverment became that of an oligarchy.
In 386 B.C. during the Antalcidean or Basilean peace, in accordance with which all the islands with the exception of Limnos, Imbros and Skyros where the Athenians allotted holdings to settlers - were granted their autonomy,Skiathos, too, was officially declared independent.
The Spartans, however, violated the peace treaty and soon seized Skiathos again, together with other islands,where they left a garrison and imposed heavy taxes.
In 378/7 B.C., Athens established the 2nd Athenian Alliance, a genuinely defensive alliance this time, with the aim of opposing the expansionist intentions of the Spartans.
Skiathos once again ranged itself with Athens, following the campaign of general Chabrias in Euboea and the Northern Sporades in 377 B.C.
Skiathos remained in the 2nd Athenian Alliance with its autonomy and democratic institutions, approximately 40 years.
And it seems that during this period, the island's financial situation improved so much that it was able, towards the middle of the 4th century B.C., to mint bronze coins with the head of Hermes on one side and his caduceus (staff) with the word CKIAΘI in the other.
Later, the island was used by the Athenians as a naval port and a base for its expeditions against Philip II of Macedonia.
In 338 B.C., after the battle of Chaeronea, which virtually brought to an end the independence of the southern Greekstates and marked the beginning ofMacedonian domination, Skiathos came under Macedonian rule.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (338 π.Χ.-330 μ.Χ.)
Μακεδόνες εγκατέστησαν στη Σκιάθο πολίτευμα ολιγαρχικό και το νησί έζησε ανενόχλητο για πολλά χρόνια.
Ιστορικά εμφανίζεται πάλι από την εποχή του Φιλίππου Ε' (238-279π.Χ.) του Μακεδόνα βασιλέα που την εποχή εκείνη βρισκόταν σε πόλεμο με τους Ρωμαίους.
Η Σκιάθος εκείνα τα χρόνια δεινοπαθεί αρκετά γιατί οι πολεμικές επιχειρήσεις διαδραματίζονται στις γύρω περιοχές.
Όταν αρχίζει ο Β' Μακεδονικός πόλεμος το 200/199 π.χ. ο Φίλιππος δίνει διαταγή να καταστραφούν η Σκιάθος και Σκόπελος ώστε να μην πέσουν στα χέρια του εχθρικού ναυτικού και χρησιμοποιηθούν εναντίον του.
Και πραγματικά το ίδιο έτος φτάνει στο νησί ο Ρωμαϊκός στόλος και ο στόλος του Αττάλου Α' της Περγάμου που ήταν σύμμαχος της Ρώμης και παίρνουν σαν λεία ό,τι είχε απομείνει από την ερήμωση του Φιλίππου.
Παρά τη μεγάλη έκταση της καταστροφής η πόλη γρήγορα συνήλθε και μετά την ήττα του Φιλίππου στις Κυνός Κεφαλές το 197 π.χ. αποκαταστάθηκε το δημοκρατικό πολίτευμα.
Με την κατάλυση του Μακεδονικού κράτους το 168 π.χ. οι Ρωμαίοι παρεχώρησαν στις Ελληνικές πόλεις-κράτη κάποιες ελευθερίες.
Τελικά όμως το 146 π.χ. ολόκληρη η Ελλάδα υποδουλώθηκε στους Ρωμαίους και η Σκιάθος ακολούθησε την ίδια τύχη.
Το 42 π.χ. μετά τη μάχη των Φιλίππων ο νικητής Αντώνιος χάρισε τη Σκιάθο μαζί με κάποια άλλα νησιά στους Αθηναίους ως ένδειξη ευχαριστίας για τη φιλική προς αυτόν συμπεριφορά τους.
Κοντά στους Αθηναίους με δημοκρατικό πάλι πολίτευμα έζησε η Σκιάθος έως και αρκετά χρόνια.

Hellenistic and Roman times (338 B.C. - 330 A.D.)
The Macedonians established an oligarchic system of government in Skiathos and the island remained undisturbed for , many years. Historically, it emerges again from the time of Philip V (238-279 B.C.), the Macedonian king who was, at that time, at war with the Romans.
This was a troubled period for the island, as the surrounding areas became scenes of battle.
When the 2nd Macedonian war began, in 200/199 B.C., Philip ordered Skiathos and Skopelos to be destroyed to prevent their falling into the hands of the enemy fleet and being used against him.
And indeed, in the same year, the Roman fleet, together with that of Attalus I of Pergamum,who was an ally of Rome, arrived on the island, and plundered whatever was left after Philip's raid.
Despite the great extent of the destruction, the town quickly recovered and, following Philip's defeat at Kynos Kephales in 197 B.C., democracy was again restored.
When the Macedonian Kingdom was overthrown in 168 B.C., the Romans granted a degree of freedom to the Greek cities and states.
Finally, however in 146 B.C., the whole of Greece was subjugated by the Romans and Skiathos followed the fate of the rest of the country.
In 42 B.C., after the battle of Philippi the victor, Antony, handed over Skiathos along with some other islands to the Athenians, as a token of gratitude for their friendly attitude towards him.
Skiathos thus re-established its democratic regime, along with the Athenians, and retained it well into the years following the birth of Christ.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (330-1538)
Οι πληροφορίες που έχουμε για τη Σκιάθο από την πρώτη βυζαντινή περίοδο είναι ελάχιστες.
Γνωρίζουμε μόνο ότι διοικητικά υπαγόταν στην επαρχία Θεσσαλίας που αποτελούσε τμήμα του Μακεδονικού θέματος και ότι με την εξάπλωση του Χριστιανισμού στο νησί,δημιουργήθηκε έδρα επισκόπου που ανήκε στη μητρόπολη Λάρισας.
Το 758 μ.Χ. επί Κων/νου του Κοπρώνυμου , στο λιμάνι της Σκιάθου ήταν αγκυροβολημένος ο Βυζαντινός στόλος οποίος έσπευσε να βοηθήσει τη Θεσσαλονίκη που επρόκειτο να της επιτεθούν οι Βούλγαροι και οι Σλάβοι.
Τον Ζ' μ.Χ. αιώνα η Σκιάθος υποφέρει πολύ από τις πειρατικές επιδρομές των Σαρακηνών στο Αιγαίο.
Όταν καταλύθηκε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τους Φράγκους το 12Ο4 και τα νησιά του Αιγαίου δόθηκαν στους Ενετούς, η Σκιάθος, η Σκόπελος όπως και άλλα νησιά των Κυκλάδων καταλήφθηκαν από τους αδελφούς Ανδρέα και Ιερεμία Γκίζι, βενετσιάνους επιχειρηματίες.
Οι Γκίζι έδωσαν στους κατοίκους αυτοδιοίκηση με αρκετά προνόμια που αναφέρονται στα γνωστά " CΑΡΙΤULΑ SCΙΑΤΙ ΕΤ SCΟΡULΙ" και ίσχυσαν και στη Β' Ενετοκρατία, κατάργησαν όμως την Ορθόδοξη επισκοπή.
Για κατοικία τους και ασφάλεια της πόλης έκτισαν στην Σκιάθο ένα καινούργιο κάστρο στο Μεγάλο λιμάνι, το λεγόμενο Μπούρτζι.
Οι αδελφοί Γκίζι εξουσίαζαν τα νησιά μέχρι το 1259 και οι διάδοχοί τους για 17 ακόμα χρόνια, μέχρι τα 1276 που ο Βυζαντινός στόλος τους έδιωξε από τις Β.Σποράδες.
Η Σκιάθος έμεινε στο Βυζαντινό κράτος μέχρι το 1453.
Η Βυζαντινή κυριαρχία όμως ήταν μάλλον τυπική καθώς οι πειρατικές επιδρομές που μάστιζαν το Αιγαίο τα χρόνια εκείνα δεν άφησαν την Κων/πολη να επιβληθεί ουσιαστικά στα νησιά που είχε ανακαταλάβει.
Έτσι φαίνεται ότι στα μέσα περίπου του ΙΔ' αιώνα οι Σκιαθίτες, απελπισμένοι πλέον από τις αλεπάλληλες επιδρομές τόσο των πειρατών όσο και των Τούρκων,εγκαταλείπουν την παραλιακή πόλη τους και κτίζουν καινούργια, πιο ασφαλή το Κάστρο στα βόρεια του νησιού σ' έναν απότομο βράχο που αποτελούσε και φυσικό φρούριο.
Οταν το 1453 πέφτει η Κων/πολη στα χέρια των Τούρκων, οι Σκιαθίτες προτιμούν την ενετική κατοχή καθώς αντιλαμβάνονται ότι η Βενετία από δω και στο εξής θα είναι η μόνη δυνατή προστασία εναντίον των Τούρκων.
Ζητούν λοιπόν από τους Ενετούς να καταλάβουν το νησί με την προϋπόθεση όμως να επικυρωθούν τα προνόμια που είχαν δώσει στο νησί οι Γκίζι και να διατηρηθεί η έδρα του Ορθόδοξου Επίσκοπου, αιτήματα τα οποία γίνονται δεκτά.
Έτσι αρχίζει Β'Ενετοκρατία στη Σκιάθο που διήρκεσε μέχρι το 1538.
Αλλά η ζωή των κατοίκων δεν φαίνεται να καλλιτέρευσε.
Οι πειρατικές επιδρομές συνεχίζονται, οι δε Ενετοί τους καταπιέζουν τόσο πολύ, ώστε όταν το 1538 το Κάστρο πολιορκούνταν από τον Μπαρμπαρόσσα, βρέθηκαν κάποιοι που προκειμένου να απαλλαγούν από την τυρρανία τους, δεν δίστασαν να του το παραδώσουν.

The Byzantine period and Venetian rule (330-1538 A.D.)
The information we have on Shiathos during the first years of the Byzantine period is extremely scanty. All we know is that, administratively, it belonged to the province of Thessaly, which constituted part of a Macedonian "theme" (military district) and that, with the propagation of Christianity on the island, an episcopate ( bishopric ) was created under the Metropolitan Bishop of Larissa.
n 758 A.d., during the reign of Constantine Copronymus, the Byzantine fleet anchored in Skiathos harbour, whence it sped to the rescue of Thessalonica, where a Bulgarian and Slav attack was imminent .
During the 7th century A.D., Skiathos suffered much from Saracen pirate raids in the Aegean.
Following the overthrow of the Byzantine Empire by the Franks, in 1204, and concession of the Aegean islands to the Venetians, Skiathos, Skopelos and islands of the Cyclades were taken over by the brothers Andrea and Jeremia Ghisi, Venetian merchants.
The Ghisi brothers granted Skiathos self-deterrnination, and several privileges, which are listed in the well-known "Capitula Sciati et Scopuli", and which were still in effect during the 2nd period of Venetian rule.
However, they abolished the Orthodox episcopate.
They built a new fortress called Bourtzi in the great harbour for their residence and for the security of the town.
The Ghisi brothers ruled the islands until 1259, their successors continuing for a further 17 years, until 1276, when the Byzantine fleet drove them out of the N. Sporades.
Skiathos remained within the Byzantine state until 1453.
Byzantine rule, however, was rather nominal, as the pirate raids that plagued the Aegean at that time did not allow Constantinople to make its presence effectively felt on the islands which it had reclaimed.
It thus appears that around the middle of the 14th century, the people of Skiathos, desperate following the continous raids on the island, both of pirates and of Turks, abandoned their coastal town and built a new, safer one - the Kastro ("fortress',) on the northern side of the island, on a steep rock which constituted a naturat fortress.
When Constantinople fell to the Turks in 1453, the people of Skiathos chose Venetian rule, realising that Venice would from then on be their only possible protection against the Turks.
They therefore asked the Venetians to take over the island on the condition, however, that they would confirm the privileges that the Ghisi brothers had give the island, and that the see of the Orthodox bishop would remain there, reguests which were granted.
Thus began the second period of Venetian rule in Skiathos, which lasted until 1538.
The life of the island, however, did not seem to improuve.
The pirate raids continued and Venetian rules were so harsh, that when ,in 1538,the fortress was besieged by Barbarossa, some of the inhabitants, in order to rid themeselves of the tyranny of the Venetians, did not hesitate to surrender it to him.

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1538 - 1821)
Η τουρκική κυριαρχία της Σκιάθου αρχίζει το 1538 και επισημοποιείται το 1540 με την υπογραφή της ενετοτουρκικής ειρήνης.
Την περίοδο αυτή το νησί κυβερνιόταν από Τούρκο διοικητή, τον Βοεβόδα, τον οποίο βοηθούσαν οι δημογέροντες ή προεστοί που εκλέγονταν κάθε χρόνο και ήταν στην αρχή ένας ή δύο κι έπειτα περισσότεροι.
Η Σκιάθος όπως και τα άλλα νησιά του Αιγαίου ανήκε στον Καπουδάν Πασά, δηλαδή στον Ναύαρχο του τουρκικού στόλου.
Κάθε χρόνο οι κάτοικοι πλήρωναν χρηματικό ποσό ως φόρο, το χαράτσι.
Στο νησί υπήρχε επίσης Καδής για τις δικαστικές υποθέσεις, αγάς για τις διοικητικές, ζαμπίτης για τη φορολογία.
Οι Σκιαθίτες όπως και όλοι οι νησιώτες γενικά, ήταν υποχρεωμένοι να υπηρετούν για κάποιο διάστημα στον τουρκικό στόλο.
Αργότερα η υποχρεωτική τούτη Θητεία μετατράπηκε σε χρηματική εισφορά τα «μελαχικά».
Στα προεπαναστατικά χρόνια όμως η ναυτολογία ξαναήρθε.
Στα μέσα του ΙΖ' αιώνα, το 1660 ο ενετός ναύαρχος Φραγκίσκος Μοροζίνης καταλαμβάνει το Κάστρο και επαναφέρει για τρίτη φορά την ενετική κυριαρχία η οποία όμως δεν κράτησε πολύ γιατί οι τούρκοι το ξαναπήραν σύντομα και συνεχίστηκε έτσι η κυριαρχία τους μέχρι την έναρξη της ελληνικής επανάστασης.
Με το πέρασμα των χρόνων οι Τούρκοι που ζούσαν στη Σκιάθο λιγόστευσαν.
Το αξίωμα του Βοεβόδα εξαγοράζονταν από τους ντόπιους, οι άλλες δε τουρκικές αρχές τις περισσότερες φορές δεν υπήρχαν στο νησί κι οι υπηρεσίες τους εκτελούνταν από τους δημογέροντες που έτσι,σιγά-σιγά, απέκτησαν περισσότερα δικαιώματα.
Οι κάτοικοι όμως εξακολουθούν να υποφέρουν από την πειρατεία που δεν έπαψε ούτε τα χρόνια αυτά.
Παρ' όλες όμως τις δοκιμασίες οι Σκιαθίτες δεν ελησμόνησαν τη ναυτιλία.
Έτσι από τις αρχές του ΙΗ' αιώνα άρχισαν να ναυπηγούν μικρά πλοία και να διεξάγουν μεταφορές και εμπόριο στα κοντινά μέρη.
Αργότερα με μεγαλύτερα πλοία έφτασαν ως την Αίγυπτο και τη Μαύρη θάλασσα.
Το αίσθημα όμως της Ελευθερίας έμεινε άσ6εστο στους κατοίκους της Σκιάθου.
Έτσι το 1770 συμμετέχουν στη νικηφόρα ναυμαχία του Τσεσμέ στο πλευρό του Ρώσου ναυάρχου Αλεξίου Ορλώφ και λίγο αργότερα προσφέρουν άντρες και πλοία στο θρυλικό έλληνα θαλασσομάχο Λάμπρο Κατσώνη που δρούσε την εποχή αυτή εναντίον των Τούρκων με επιδρομές στα τουρκικά παράλια και επιθέσεις εναντίον τουρκικών πλοίων.
Ενα γεγονός με μεγάλη σημασία για το νησί και όλη την Ελλάδα ήταν η δημιουργία της πρώτης Ελληνικής Σημαίας με άσπρο σταυρό σε γαλάζιο φόντο τον Σεπτέμβριο του 1807 στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

The period of Turkish domination (1538-1821)
The Turkish domination of Skiathos began in 1538 officially in 1540 - when the Turco-Venetian peace treaty was signed. During this period the island was ruled by a Turkish governor the voivode, who was assisted by the elders of the town one or two initially, but later more - who were elected each year.
Skiathos along with the other islands of the Aegean, belonged to the Kapudan Pacha that is to the admiral of the Turkish fleet. Each year, the inhabitants paid a certain amount of money as "harach" or tax.
There was also a cadi (jude) for legal affairs, an  for administrative affairs and "zambites" who collected the taxes.
There were also quite a few Turks living on the island at that time.
The inhabitants of Skiathos, as was the case with all the other islanders generally, were requisitioned to serve for a period in the Turkish navy.
Later this compulsory service was converted into a contribution in money, the "melachica" .
However, in the years before the Greek War of Independence, impressment was again brought into effect.
In the mid-17th century, in the year 1660, the Venetian admiral, Francesco Morosini, seized the Kastro and Venetian rule was re-established for the third time.
Not for long, however, as the Turks soon took the Kastro again.
Thus their domination continued until the beginning of the Greek War of Independence.
The Turkish population of Skiathos gradually dwindled.
The office of voivode was bought by the locals and there were often no other Turkish officials on the island.
Their functions were thus performed by the elders, who gradually acquired more rights.
The inhabitants, however continued to suffer pirate raids which still harried them relentlessly.
In spite of their trials, the islanders did not lose their interest in navigation.
From the beginning of the 18th century,the people of Skiathos began to build small ships and carry on transportation and commerce with the surrounding areas.
Later, on larger ships, they sailed as far as Egypt and the Black Sea.
The longing for freedom, however, was still alive in the hearts of the islanders. Thus, in 1770, they took part in the victorious sea battle of Chesme, alongside the Russian admiral Alexis Orlov, and soon afterwards they contributed men and ships to the legendary sea-captain, Lambros Katsonis, who was active against the Turks at the time.
In later years (1805-1816) Skiathos effectively helped the chieftains of Mt. Olympus, Giannis Stathas and Nikotsaras, who, after Orlov's revolt had been quashed, continued the fight against the Turks with raids on Turkish shores and attacks on Turkish ships
An act of great importance both for the island and the whole of Greece was the creation and raising of the first official Greek flag in September 1807, at the holy convent of the Annunciation of the Virgin Mary,(monastery of Evagelistria) in Skiathos.

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Live your dream !!! Skiathos Lalaria !!! »

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

TSOPELASCONTACTUS4

ΘΕΜΙΣ Ν.Ε.Π.Α  ( THEMIS M.C.P.Y.)

Owner: Haris Tsopelas

Yachting Themis IV,

Κ. Καρτάλη 150, T. K. 38221
Βόλος, Ελλάδα
 
 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 Europe 2018 21
 

TSOPELASCONTACTUS1

Tel. /Fax. : (+30) 2421076900
   Mobile  : (+30) 6976292001
Trip Advisor Logo 5 Star  
 
 

Κράτα το

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα. Η χρήση του ιστότοπου yachting-themis-iv.gr προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των cookies που χρησιμοποιούμε. More details…